header photo

ระบบประสานงานปคร.

เชิญประชุม ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง..

มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เรอเน่ กียอง ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้ สปคร. ทราบ ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว
วันที่นำเข้า ชื่อไฟล์ ผู้นำเข้า
2019-11-28 16:43:49เลขาธิการ กกอ.จิตรานุช โตอดิเทพย์(ปคร.)[download]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 103

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 103

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 128

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 128

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 139

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 139