A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: obj

Filename: blog/post.php

Line Number: 43

header photo

ระบบประสานงานปคร.

ขอเชิญชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติและสนธิสัญญา

โปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วย การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... และสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ข้อดี ข้อสังเกตและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเอกสารข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและสรุปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน จำนวน ๓๐ ชุด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (กปร. เดิม) ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อผู้ไปชี้แจง จำนวน ๔ ท่านให้ สป.วท. ภายใน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามแบบแจ้งรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง (ได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์และนำข้อมูลเข้าระบบประสานงาน ปคร. เรียบร้อยแล้ว)
วันที่นำเข้า ชื่อไฟล์ ผู้นำเข้า
2018-03-14 11:01:50ลปสเพ็ญพรรณ มั่นยืน(ปคร.)[download]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 103

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 103

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 128

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 128

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: obj

Filename: blog/post.php

Line Number: 129

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: user

Filename: blog/post.php

Line Number: 139

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: blog/post.php

Line Number: 139